συνέντευξη "Να κάνουμε το περιεχόμενο πιο ελκυστικό στον απλό χρήστη" Συνέντευξη με τον Jonathan Purday, Σύμβουλο Επικοινωνίας της Europeana Ποιες χώρες ήταν αυτές που στήριξαν περισσότερο την προσπάθεια; Βλέπουμε στις στατιστικές ότι η Γαλλία παρείχε σχεδόν το μισό περιεχόμενο της Εuropeana κατά τα πρώτα χρόνια. Στην ουσία η Εuropeana ξεκίνησε στη Γαλλία, όταν κατατέθηκε ως πρόταση χρηματοδότησης στην ΕΕ από τη Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Εμείς κρατήσαμε το όνομα και πολλές από τις αρχικές ιδέες κι έτσι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον γαλλικό εθνικό συσσωρευτή, που 2 χρόνια πριν, όταν ξεκινήσαμε, παρείχε περίπου το 47% του υλικού μας. Τώρα όμως, έχοντας καταφέρει να συμπεριλάβουμε υλικό από πολλές άλλες χώρες, το ποσοστό της Γαλλίας έχει μειωθεί. Ποια ήταν τα βασικά εμπόδια στη διαδικασία της υλοποίησης της Europeana; Νομίζω πως το βασικό εμπόδιο ήταν οι διαφορετικές πρακτικές. Τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία, σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, όλοι είχαν διαφορετικά πρότυπα καταλογοποίησης και μεταδεδομένων, διαφορετική οργάνωση και εξειδικευμένο κοινό. Όλοι γνωρίζουμε ότι διαφορετικοί τύποι οργάνωσης δεν λειτουργούν εύκολα μαζί, εκτός κι αν υπάρχει ένας μεγάλος κοινός στόχος. Η Europeana έθεσε αυτό τον κοινό στόχο και, με τη βοήθεια της χρηματοδότησης από την ΕΕ, κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα. Ποιο είναι το πλαίσιο δράσεων της Εuropeana για τα επόμενα χρόνια; Πρώτον, είναι η συγκέντρωση (aggregation) του υλικού από έμπιστους πάροχους περιεχομένου ευρωπαϊκής πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς. Εδώ υπεισέρχονται και τα θέματα της πολυγλωσσικότητας, της σύνδεσης περιεχομένου, της δημιουργίας προτύπων, τα οποία πιστεύω ότι τα αντιμετωπίζουμε με επιτυχία - αναπτύσσουμε ένα πολύ ισχυρό πρότυπο δεδομένων, το Europeana Data Model, το οποίο θα επιτρέπει πλουσιότερα δεδομένα περιγραφών και περισσότερες εφαρμογές σημασιολογικού ιστού (semantic web). Δεύτερον, η διευκόλυνση (facilitation) που παρέχουμε στους φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς να συνεργάζονται στην προώθηση νέων ιδεών, π.χ. σχετικά με το public domain και τα ορφανά έργα, γεγονός που ενθαρρύνει την καινοτομία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τρίτον, είναι η διανομή (distribution) περιεχομένου, σε όρους παροχής του περιεχομένου και των πληροφοριών μας σε διασυνδεδεμένες εφαρμογές κ.λπ. Τέλος, θα έλεγα, ότι είναι η συμμετοχή (engagement), το να εξασφαλίζουμε δηλαδή ότι όλοι οι πάροχοι περιεχομένου σε όλες τις χώρες συνεργάζονται με τη Europeana, καθώς και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των χρηστών, μέσω περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες, με δυνατότητα προσθήκης ετικετών, web2.0 εφαρμογών κ.ά. Αυτοί είναι οι 4 άξονες (aggregation, facilitation, distribution, engagement), που διαμορφώνουν κατά κάποιο τρόπο τη στρατηγική μας για τα επόμενα 3-4 χρόνια. 10 - 11 / 2010 Ο Jonathan Purday είναι Σύμβουλος Επικοινωνίας της Europeana, "δανεικός" από τη British Library για τα 3 τελευταία χρόνια - και απ' ότι φαίνεται, για πολλά ακόμα. Η Αγγελική Πανοτάρα μίλησε μαζί του για τις προκλήσεις, τους στόχους και τα σχέδια της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, αλλά και για τη Wikipedia, τη Google, το Public Domain Mark και την προοπτική δημιουργίας εθνικής ψηφιακής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ στα πρότυπα της Europeana. Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο αντίκτυπος της Europeana σήμερα; Νομίζω πως το σημαντικότερο που έχει πετύχει η Europeana μέχρι τώρα είναι ότι λειτουργεί πέρα από χωρικά και θεματικά σύνορα. Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία, οπτικοακουστικές συλλογές, πανεπιστήμια, κέντρα τεκμηρίωσης, γκαλερί, όλων των ειδών κάτοχοι πολιτιστικού περιεχομένου, απ' όλα τα σημεία της Ευρώπης -και πέρα από αυτήν-, δουλεύουν μαζί, με ένα κοινό στόχο. Πετύχαμε, λοιπόν, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, συγκεντρώνοντας και ενσωματώνοντας έναν τεράστιο όγκο διαλειτουργικού περιεχομένου. Ι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 25