Page 24 - Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 92

22
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 06- 08/2013
Αφιέρωμα
"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης"
στην Ευρώπη
με ψηφιακές τεχνολογίες και
ανοικτό περιεχόμενο
Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational
Resources, OER) μπορεί να έχει θεαματικές επιδράσεις
στη βελτίωση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότη-
τας, της προσβασιμότητας και της αξίας στην εκπαίδευ-
ση και τη μάθηση. Στην κοινωνία, πλέον, η "ψηφιοποίη-
ση" των συνηθειών των πολιτών έχει γίνει αναπόσπαστο
κομμάτι της. Συνεπώς, χρειάζεται και τα εκπαιδευτικά
συστήματα να ανταποκρίνονται σε αυτές τις πρακτικές,
καθώς τα άτομα τις αναμένουν και τις απαιτούν.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω έρχεται το γεγονός ότι
στην Ευρώπη η εκπαίδευση είναι ένας από τους τε-
λευταίους τομείς της κοινωνίας που δεν έχουν πλήρως
ενσωματώσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα
μέσα, αποτυγχάνοντας να εξοπλίσουν τους Ευρωπαί-
ους πολίτες με τα απαραίτητα προσόντα για το μέλλον.
Τα τελευταία χρόνια η έλλειψη συστηματικής προσέγγι-
σης όσον αφορά τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση, απασχολεί αρκετές χώρες της ΕΕ, ωστόσο
μόνο υπό τη μορφή μεμονωμένων προσπαθειών.
Συμπερασματικά, αυτό που χρειάζεται έτσι ώστε να
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η τε-
χνολογία και οι OER στην εκπαίδευση είναι να γίνει μια
ευρεία προσπάθεια στο σύνολο της Ευρώπης όπου οι
καινοτόμες πρακτικές μάθησης θα φτάσουν σε όλες τις
εκπαιδευτικές αίθουσες, όλους τους σπουδαστές και
όλους τους διδάσκοντες, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής
βαθμίδας.
Το "Άνοιγμα της εκπαίδευσης" αποτελεί μια πρωτο-
βουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ώθηση της
καινοτομίας και την τόνωση των ψηφιακών δυνατοτή-
των σε σχολεία και πανεπιστήμια. Ως στόχο έχει την εν-
σωμάτωση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση. Στο
πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και η διαδικτυακή πύλη
Open Education Europa (www.openeducationeuropa.
eu) η οποία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει την εκπαι-
δευτική κοινότητα της Ευρώπης για το κίνημα των ανοι-
κτών μαθημάτων και των OER.