Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία, τ. 106 - page 1

ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ΕΙΕ.ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ48,11635ΑΘΗΝΑ
Εuropeana Music: Μια νέα διαδικτυακή πηγή γεμάτη μουσική!
Αυξάνεται η διεθνής απήχηση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων, με βάση νέα μελέτη του ΕΚΤ
Πρωτοβουλία του ΕΙΕ για τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο,
στην Αθήνα
Ανοικτή Πρόσβαση σε φωτογραφίες, βίντεο και δεδομένα παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Διαστήματος (ESA)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ: 0.1€ |
ISSN 1106 9066
ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
TEYXOΣ 106
Συνέντευξη: Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια,
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Γυναίκες ερευνήτριες
στο προσκήνιο
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...36
Powered by FlippingBook